SUNULAN İMKANLAR

Sempozyuma gönderilen ve seçilen bildiriler, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organı olan Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nde özel bir sayı olarak yayımlanacaktır. Ayrıca Sempozyum sonrası şartlara uyan tam metin bildiriler, Proceeding- Bildiriler Kitabı olarak yayımlanacaktır. Dergi veya bildiriler kitabında yer alacak bildiriler için yayıncı tarafından herhangi bir basım ve yayın ücreti talep edilmeyecektir.

Tur bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.