Küçült Yazı Tipi Büyüt
Küreselleşmenin hız kazandığı, uluslararası rekabetin giderek arttığı ve bilgiye dayalı ekonominin öne çıktığı günümüz koşullarında, yerelleşme ve bölgeselleşmeye olan ihtiyaç giderek artmıştır. Dünyada son dönemde ortaya çıkan gelişmeler ve bu bağlamda yaşanan bölgeselleşme hareketleri, sınır ötesi işbirliklerinin önem kazanmasına neden olmuştur. Sınır ötesi işbirliği bağlamında ekonomik, siyasal, yönetsel, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilecek olan çalışmaların akademik bir platformda ele alınması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Karadeniz ve Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini sinerjiye dönüştürmek amacıyla düzenlenen “I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu” başarıyla organize edilmiştir. Sempozyum geniş bir katılıma dayalı olarak, akademisyenleri ve profesyonelleri çeşitli uzmanlık konularında bir araya getirerek karşılıklı etkileşime dayalı tartışma ortamına zemin hazırlamış ve karşılıklı fikir alışverişi için uygun bir ortam oluşturulmuştur. Sempozyum ayrıca ekonomi, finans, yönetim ve uluslararası ilişkiler alanlarında disiplinler arası çalışan pek çok akademisyen ve profesyoneli bir araya getirecek bir mekansal organizasyon olma hedefini gerçekleştirme noktasında ilk adım niteliğine bürünmüştür.

Bu kapsamda Sempozyumun Karadeniz ve Balkan ülkelerindeki akademisyen, politikacı, iş adamı ve diğer paydaşlar arasındaki ağ yapıyı geliştirme hedefini desteklemek amacıyla “II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu” organize edilmiştir. Sempozyumun bölgesel işbirliğini geliştirme hedefine katkı sağlaması açısından, Karadeniz Bölgesinde Enerji Sorunları teması ile Rusya’nın St. Petersburg kentindeki St Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenmesine karar verilmiştir. Bölgenin önemli bir enerji koridorunda yer alması ve bu nedenle jeopolitik öneminin artması, bölgesel işbirliğinin stratejik bir konumda ele alınmasını sağlayacaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin