Bildiriler

Bildiri Yazım Kuralları

 Sempozyum dili İngilizce olacaktır. Simultane tercüme imkanı bulunmamaktadır:

Sempozyum, disiplinlerarası olması nedeniyle, konular ile örtüştüğü ölçüde farklı disiplinlerdeki tüm çalışmalara açıktır. Yazarlara Kabul/red kararı, 14 Ağustos 2015 tarihinde bildirilecektir. Başvuru, özet, genişletilmiş özet ve tam metin olarak yapılabilir; ancak değerlendirme aşamaşında öncelik, tam metin ve/ya genişletilmiş özet ile yapılan başvurulara verilecektir.

 Özet gönderimi:

250 kelimeyi aşmayan İngilizce bildiri özetlerin en geç 31 Temmuz 2015 tarihinde gönderilmesi gerekmektedir. Araştırmaya dair 2-3 JEL kodu ve anahtar kelimeler, yazar(lar)ın bilgilerine (ad, kurum, iletişim adresi) ek olarak, özette belirtilmelidir.

 Genişletilmiş özet gönderimi:

1000 kelimeyi aşmayacak şekilde gönderilecek olan genişletilmiş özet,değerlendirmenin yapılabilmesi için çalışmaya dair yeterli bilgiyi içermelidir. Ayrıca, araştırmaya ait 2-3 JEL kodu ve anahtar kelimeler eklenmelidir.

 Tam metin gönderimi:

Başvurunun tam metin ile yapılmaması halinde, tam metin göndermek için son tarih 15 Nisan 2016’dır. Gönderilen bildiriler, ekler ve kaynakça dahil, 20 sayfayı aşmamalı; 1.5 satır aralığı ile Times New Roman 12 punto ya da Arial 11 punto ile hazırlanmalıdır. Bildiri başlığının hemen altında, bildirinin yazarı/yazarları, varsa akademik unvanıyla birlikte, ad-soyadı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresini belirtmeli ve (birden çok yazar olması halinde) dipnotta sorumlu yazar yer almalıdır. Yazar bilgilerini, 250 kelimeyi aşmayan tek satır aralığı ile yazılmış bildiri özeti ve araştırmaya ait JEL kod ve anahtar kelimeleri izlemelidir. Tüm çalışma, tek bir pdf dosyası olarak yollanmalı, tablo, şekil, kaynakça, vs. farklı dosyalar olarak yüklenmemelidir. Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır.

APA kuralları için aşağıdaki bağlantı ziyaret edilebilir.

http://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin