Konular

Konular

Enerji Siyaseti

Çelişkiler
Enerji ve Rejim Türleri
Enerji Bağlantıları ve Uluslararası Siyaset
Enerji ve Güvenlik
Enerji Piyasasında Politik Düzenlemeler
Karadeniz Ülke Çalışmaları
Enerji Kriz Yönetimi
Ekoloji ve Enerji

 

Enerji Politikası

Enerji arz ve talep güvenliği
Enerji piyasasındaki regülasyon ve deregülasyonlar
Enerji Yatırım Teşvikleri
Enerji Yönetimi ve Etkinliği-Verimlilik
Enerji Vergilendirmesi ve Sübvansiyonlar
Enerji Politikasında Hükümetlerin Rolü
Enerji Sektöründe Planlama ve Özelleştirme
Enerjide Bölgesel İşbirliği

 

Enerji Ekonomisi

Enerji Ticareti ve Piyasası
Enerji Tüketimi ve Doğrudan Yabancı Yatırım
Enerji Etkinliği-Verimliliği ve Ekonomik Büyüme
Enerji Tüketim ve Üretiminin Makro Ekonomik Etkileri
Enerji Sektöründe Firma Dinamikleri ve Girişimcilik
Teknolojik Gelişmelerin Ekonomik Yönü
Enerji Endüstrisinde İşgücü Piyasası

 

Enerjinin Finansmanı

Enerji Fiyatlandırması
Enerji Türevleri
Enerji Sektöründeki ARGE Projeleri Finansmanı
Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Fiyatlandırması
Son Petrol Fiyatları ve Enerji Yoğunluğuna Etkisi
Bölgesel Enerji Finansmanı: Enerji Fonları

 

İklim Değişikliği, Ekoloji ve Enerji

Enerji ve İklim Değişikliği
Enerji Politikaları ve Çevre Kirliliği
Karbon Yakalama, Depolama ve Ticareti
İklim Değişikliğine Karşı Uluslararası İşbirliği
İklim Değişikliği ve Enerjiye İlişkin Bölgesel Konvansiyonlar
Enerji Üretimi, Transferi-Taşınması ve Kullanımın Çevresel Etkileri
Çevre Politikası ve Enerji
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma

 

Yenilenebilir Enerji

Enerji Depolama ve Saklama
Rüzgar Enerjisi
Hidroelektrik Enerji
Deniz Enerjisi
Nano Enerji
Hidrojen Üretimi ve Yakıt Hücreleri
Yenilenebilir Enerjinin Ekonomik Yönleri
Elektromekanik Enerji

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin