Sempozyum

Sempozyumun Amacı

Karadeniz havzasındaki ülkeler, gerek coğrafi yakınlık gerekse de tarihsel bağlar nedeniyle çeşitli işbirliği konularına açık konumdadır. Bölgesel işbirliği açısından öne çıkan konuların başında ise enerji gelmektedir. Karadeniz hinterlandı, Hazar bölgesinden petrol ve gaz transferi açısından hayati önem taşımakta ve dünya enerji pazarlarına büyük petrol ve gaz ihraç transferlerinin kavşağında yer almaktadır. Bu nedenle Karadeniz bölgesinde yer alan ülkeler, enerji açısından yüksek düzeyde birbirlerine bağımlılık göstermektedir. Bu bağımlılık ise bölgede düzenli bir enerji diyaloğunun temin edilerek uzun vadeli işbirliğinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Karadeniz’de enerji alanında verimli bir işbirliğine akademik bir destek sağlamak amacıyla II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu organize edilmiştir. 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi ile St Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi ortaklığında Rusya’nın St Petersburg şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Sempozyum temel amacı, Karadeniz’deki ülkelerin enerji politikaları konusundaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmektir. Sempozyum ile ayrıca, Karadeniz bölgesinin enerji üretim ve tüketim potansiyelinin ortaya konulması, mevcut enerji sorunlarının irdelenmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bölgeye ve ülkeye yönelik enerji politikalarının oluşturulabilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının tartışılması ve enerji arz güvenliğini sağlayacak politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin